សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

   

(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣។

ការទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង១៧៖០០នាទី នៅទីតាំងទី១ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖